Agencja celna

  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) dokonujących obrotu towarowego z zagranicą przed Urzędem Celnym w Polsce
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu, wywozu
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurach gospodarczych
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a Ustawy wraz z zabezpieczeniem należności celnych
  • zabezpieczanie należności celno-podatkowych
  • wystawianie świadectw pochodzenia oraz świadectw przewozowych EUR.1, karnetów TIR,
  • reprezentowanie podmiotów przed WIJHARS, WIORIN, GPKW, Sanepid itd.
  • pobieranie próbek towaru
  • zgłaszanie towaru do kontroli niezależnym firmom rzeczoznawczym (Shipcontrol, SGS, Polcargo, Hamilton itd.)
  • sporządzenie w imieniu importera/eksportera wszelkich pism, wniosków, odwołań do Urzędu Celnego itd.