Usługi logistyczne i magazynowanie

  • składowanie towarów w magazynach i na placach portu Gdynia, Gdańsk, Szczecin
  • raportowanie importerowi/eksporterowi stanu towaru w magazynie lub na placu
  • wydawanie towaru zgodnie z dyspozycją klienta
  • nadzór nad wyładunkiem/załadunkiem towaru z/do kontenera ex. magazyn
  • nadzór nad załadunkiem towaru ex. magazyn/plac na samochód/wagon itd