Spedycja morska

  • fracht morski dla przewozów kontenerowych oraz transportu ładunków masowych we wszystkich kierunkach świata przez porty polskie (Gdańsk, Gdynia, Szczecin) w imporcie, eksporcie, tranzycie i obrocie wewnątrzwspólnotowym.
  • ubezpieczenie cargo ładunku
  • wystawianie konosamentów (Bill of Lading) oraz kwitów sternika (Mate’s Receipt)
  • przygotowanie ładunku do transportu morskiego, pakowanie, sztauowanie i mocowanie w kontenerach oraz w ładowni statku itd.